glasreg logo

 

iwt-kenniscentrum: efficiënt energiegebruik in de glastuinbouwstookplaats KHK-Geel

Dit is waar deze website overgaat en waarin we zoveel mogelijk nuttige informatie willen verwerken voor onze Vlaamse glastuinbouw. Meer dan 60% van het energieverbruik in de landbouwsector is voor rekening van de glastuinbouw. In het kader van "duurzaam" ondernemen is het dus belangrijk dat deze sector, zowel groenten als sierteelt, geïnformeerd geraakt rond mogelijkheden van vernieuwing en energiebesparing.

Deze website is één van de communicatiekanalen langs waar we onze beperkte maar bruikbare kennis en onze groeiende wijsheid ten diensten stellen van de ondernemer in de glastuinbouw. Belangrijk is dat we elkaar verstaan wanneer we over energie praten. Aan de hand van bestaande en nieuwe interessante studies en op maat gemaakte rekenbladen willen we zowel de individuele KMO als de intermediaire helpen met het rationeel energiegebruik. Dit voor zowel milieu als energierekening.

GlasReg wordt uitgevoerd van uit de Katholieke Hogeschool Kempen campus Geel. Het is een onderdeel van het kenniscentrum energie aan de hogeschool.

Ons MOTO : Uw brandstofrekening, daar steken we energie in !!!