Publicaties

De publicaties kunnen worden gedownload door op het desbetreffende link te klikken. Het zijn pdf-bestanden die met behulp van acrobat reader kunnen worden gelezen.

  1. Naar aanleiding van onze energie-infodag op 15 oktober 2004 is een artikel geschreven rond het project van G. Herrijgers: 'T Eirbissemhof.
  2. Voor het thema energie van het Proeftuinnieuws oktober 2005 is een bijdrage geleverd in verband met energieprijzen vergelijken en uniforme temperatuursverdeling.
  3. ORC is een technologie die het mogelijk maakt om elektrische enerigie te vormen uit rookgassen op lagere temperatuur. Onvoldoende gekend en voldoende interessant om een publicatie aan te wijden.
  4. Voor het therma energie van het Proeftuinnieuws oktober 2007 is een bijdrage geleverd ivm het effect van het rendement van de verwarmingsinstallatie op de energiekost van het glastuinbouwbedrijf.

Aan de nieuwsbrief energie(k) boeren van het innovatiesteunpunt van Boerenbond wordt regelmatig een energiebijdrage tuinbouw geleverd:

  1. Elektrische energiestromen op een aardbeibedrijf. (juli 2007)
  2. Energiebesparen: benutten van de condensatiewarmte. (september 2007)
  3. PCM's: phase change material: faseovergangsmateriaal. (december 2007)

Om te gemoed te komen aan de nood om eenheden beter te begrijpen en kengetallen te kunnen vergelijken hebben we het concept van een "energiewijzer" in het leven geroepen. Met dit initiatief trachten we vaak wederkerende vragen op te vangen. De "energiewijzer" is een handigkaartje waar de gebruiker nuttige informatie kan vinden. Het is tevens een promotie element voor het project.

  1. Energiewijzer-I
  2. Energiewijzer-II

KrisPeetersTijdens de 20ste editie van de vakbeurs Tuinbouw Vlaanderen op 20 - 21 oktober 2007 hebben we tijdens 2 dagen tekst en uitleg gegevens op de stand van de WOM (Warmtekracht Ondersteuningsmaatschappij) rond het toepassen van Warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw. Tijdens deze beurs hebben we aan de Minister President Kris Peeters een CO2-emissiereductie-cheque overhandigd als teken van appreciatie voor het beleid. Voor de pers hadden we volgende verklarende tekst in de persmap toegevoegd.