glasreglogo efficiënt energiegebruik in de glastuinbouwInnovatiepotentieel

De energiekost (onder de vorm van zware stookolie of aardgas) is een zeer belangrijke grondstoffenkost in de productie onder glas. Uit studies uitgevoerd in Nederland, waar gelijkaardige klimaat- en productieomstandigheden heersen, blijkt dat er nog een aanzienlijke reductie van de energiekost mogelijk is door de implementatie van enerzijds goede managementpraktijken en anderzijds door de introductie van energiebesparende investeringen. De nadruk van deze TAD zal hoofdzakelijk liggen op het aanleren van 'eenvoudige' technieken/methodologieën die hem in staat moeten stellen zijn stookinstallatie beter te beheersen.  Anderzijds zullen aan de hand van energie-audits verbeteringen en optimalisaties in de werking van bestaande stookinstallaties gesuggereerd worden. Het betreft hier hoofdzakelijk incrementele verbeteringen aan bestaande installaties. Indien de kans zich voordoet zullen ook meer innovatieve technologieën (KWO-opslag, WKK centrales, microturbines,...) geïntroduceerd worden bij omvangrijke investeringen in renovaties of nieuwbouw.

Activiteiten

Dit project richt zich tot glastuinbouwers die verwarmde serres hebben en tot voorlichters en intermediairen in de glastuinbouw. De TAD wenst het energieverbruik van verwarmingsinstallaties efficiënter te maken. Meer dan 50 % van de grondstoffenkost voor de teelt onder glas is brandstof (zware stookolie of aardgas) en er zijn voldoende indicaties uit studies uitgevoerd in Nederland die aangeven dat hier nog aanzienlijke besparingen kunnen gebeuren door introductie van aangepaste apparatuur en optimaler gebruik van de installatie. De adviesverstrekking van deze TAD zal gaan over energiebesparende aanpassingen (rookgascondensor, frequentiegestuurde pompen, schermen,...), over oordeelkundig gebruik van de stookinstallaties, over optimalisaties van de instellingen van bestaande stookinstallaties en over klimaatbeheersing in de serre (creatie van een homogeen klimaat) . De introductie van meer innovatieve producten en technieken zal in tweede instantie ook meegenomen worden in samenwerking met andere expertisecentra in Vlaanderen.
De belangrijkste taak van deze TAD zal erin bestaan de individuele tuinder advies te geven in het oordeelkundig gebruik van zijn stookinstallatie. Concreet betekent dit dat de tuinder wordt aangeleerd hoe hij het energieverbruik in zijn stookinstallatie beter kan beheersen door hem een beter inzicht te verschaffen in de verschillende onderdelen van de installatie en hun belang in de creatie van een uniform klimaat in de teeltruimte. Concrete activiteiten die de TAD voorziet zijn : het uitvoeren energie-audits, het opstellen van een checklist voor de tuinder in functie van energiebesparing in de stookinstallatie, problemsolving. Indien er op een individueel bedrijf opportuniteiten voordoen om investeringen in meer innovatieve technieken (WKK, rookgascondensors, microturbines, KWO,..) zal de TAD de tuinder begeleiden bij deze investeringen en zal hij desgewenst doorverwijzen naar andere expertisecentra in Vlaanderen. Naast individuele bedrijfsbegeleiding zal de TAD de sector benaderen via een website, technische publicaties in vakbladen, voordrachten en infostand op een gespecialiseerde vakbeurs.

Doelgroep

Er worden twee doelgroepen aangegeven. De hoofddoelgroep zijn glastuinbouwers  die een verwarmde serre hebben. In totaal betreft het zo'n 3000 bedrijven in Vlaanderen. Het betreft hoofdzakelijk bedrijven gespecialiseerd in glasgroenten en aardbeien.
Daarnaast is er een tweede, kleine doelgroep van consulenten gespecialiseerd in teeltvoorlichting voor de glastuinbouw. Dit zijn ofwel commerciële bedrijven ofwel consulenten van proeftuinen.

Project gegevens.

Overeenkomst nr

30689

Titel van het project

GlasReg : efficiënt energiegebruik in de glastuinbouw

Aanvragende organisatie

BB-CONSULT

Uitvoerende organisatie

KHK vzw / Kilto vzw / KVLT vzw

Kernpersoon TD

Marien Herman bij KVLT-KILTO

Startdatum

1/09/2004

Einddatum

31/08/2007

Duur

36 maanden

Bezetting

18 mensmaanden = 0,5 VTE