Grondige technologische adviezen van beperkte omvang (GTA)

Als uitvoerder van een project technologische dienstverlening hebben we een kredietlijn aangevraag voor het uitvoeren van GTA's. temperatuur-audit

Definitie

De definitie van een Grondig Technologisch Advies zoals geformuleerd door het IWT luidt als volgt: 

"Een grondig technologisch advies is een advies dat een antwoord biedt op een technologische vraag omtrent een mogelijke innovatie van een product, proces of dienst. Dit advies beoogt kennisoverdracht te realiseren vanuit een technologische adviseerdienst naar de KMO. Het gaat om een overdracht van technologische kennis die momenteel niet in het bezit is van de KMO, of deze onvoldoende beheerst, en die door middel van studiewerk op maat van de noden van de KMO aangeleverd kan worden."

Het moet een advies zijn van beperkte omvang, op maat van de onderneming betreffende een mogelijke innovatie van een product, proces of dienst. Een erkend technologisch expert kan gedurende maximum 10 dagen ingehuurd worden tegen een voor het bedrijf zeer gunstig tarief.

Voor wie

Alle KMO's. Om als KMO te worden beschouwd dient de onderneming te voldoen aan de volgende voorwaarden: het bedrijf telt minder dan 250 werknemers; realiseert minder dan 50 miljoen euro jaaromzet of minder dan 43 miljoen euro balanstotaal.

Selecitiecreteria

Het grondig technologisch advies moet uitgevoerd worden door een technologische adviseerdienst verbonden aan een geaccrediteerd kenniscentrum en moet aan de volgende criteria voldoen:

Steun

KMO's kunnen tot maximaal 80% steun krijgen (6.000 EUR) en GO's tot maximaal 50 % steun (3.750 EUR). Dit betekent dat de adviezen voor minimaal 20% worden gefactureerd voor KMO's en voor minstens 50 % voor grote bedrijven.