iwt-logoIWT-Technologische adviesdienst

IWT verleent financiële steun voor het uitvoeren van een project Technologische Dienstverlening. Voor de uitvoering moet het samenwerkingsverband een beroep doen op één of meerdere geaccrediteerde kenniscentra (de hogescholen zijn erkend als kenniscentra, zo ook voor de Katholieke Hogeschool Kempen ), waar de technologische adviseur, gesteund door het IWT, ook tewerkgesteld wordt. De dienstverlening van het kenniscentrum bestaat enerzijds uit het verstrekken van bondige technologische adviezen voor individuele bedrijven. Anderzijds bevordert het technologische innovatie door stimuleringsactiviteiten. Zodoende kunnen we de glastuinbouw bijstaan en duidelijkheid verstrekken in z'n zoektocht als ondernemer naar duurzame energievoorziening.

Voornaamste doel van een TD-project is om het innovatieproces bij bedrijven en meer bepaald bij KMO’s sneller en meer diepgaand te laten verlopen:

  1. door het aanbieden van specialistisch technologisch advies van hoge kwaliteit
  2. door het uitvoeren van grondige technologische adviezen van beperkte omvang (een begroting kleiner dan 7500 euro)
  3. door de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek tot bij de bedrijven te brengen

Zowel op vlak van kwaliteitsadvies als innovatief investeren kunnen we vanuit Kilto vzw de glastuinbouwer verder helpen. Het kenniscentrum opereert vanuit de Katholieke Hogeschool Kempen dat nauwe contacten onderhoud met andere kenniscentra op energievlak. We denken hierbij aan Vito, Kenniscentrum IDEG, Proefscentrum Hoogstraten, Proefstation voor de Groenteteelt.

Op deze manier vormen we een belangrijk complementaire dienstverlening energie (iwt-TD) voor de netwerkvorming tussen de glastuinbouwbedrijven en de innovatiestimuleringsprojecten (iwt-TIS) met als belangrijke partner het innovatiesteunpunt BB.