CO2-efficiëntie

CO2-bemesting in noodzakelijk in de verwarmde glastuinbouwteelten. Zonder CO2-gift zullen de planten de aanwezige hoeveelheid snel doen dalen. Een verminderde groei is het gevolg.

Vermits de CO2 vaak een fossiele brandstof als herkomst heeft hoort heel de CO2-dosering bij het verhaal van rationeel energiegebruik. Zo zal 1 m³ aardgas zorgen voor 1.77 kg CO2. Een liter lamppetroleum is goed voor 2.5 kg CO2. De ontwikkelde warmte wordt ofwel rechtstreeks gebruikt in de verwarmingsinstallatie of gebufferd in een buffertank.

Gebruiken we de rookgassen van een gasaangedreven warmtekracht installatie (WKK) dan moeten deze worden gezuiverd van Etheen en NOx. Een WKK heeft ten opzichte van een klassiek verwarmingsinstallatie een relatief laag thermisch rendement (±53%). Voor een zelfde hoeveelheid thermische energie hebben we dus een grotere hoeveelheid CO2.

rekenblad CO2-prijsCO2-prijs

Voor de tuinder is het vaak een zoektocht om te achterhalen welke CO2-bron nu het meest verantwoord is. Met behulp van het rekenblad CO2-prijs kan hij zelf achterhalen welk op ieder moment de voordeligste CO2-bron is. In het rekenblad word naast kostprijs van de brandstof ook rekening gehouden met het rendement van de verwarmingsinstallatie. Het geeft de prijs per kg CO2 in functie van de herkomst. Belangrijk is tevens dat rekening wordt gehouden met de geproduceerde warmte. Om dan de juiste prijs te bepalen is een keuze mogelijkheid van hoofdbrandstof voorzien. Op deze manier wordt de energie afkomstig van de CO2-brandstof gevaloriseerd aan de prijs van de hoofdbrandstof en bekomen we de eigenlijke CO2-prijs. Er is geen rekening gehouden met buffervatverliezen