Alternatieven

Om een idee te vormen van de mogelijkheden van andere brandstoffen op een glastuinbouwbedrijf is het noodzakelijk dat naast het brandstofverbruik ook het CO2-verbruik gekend is. Uit het brandstofverbruik kan het energiekengetal eigen aan het bedrijf bepaald worden. Hiervoor kan het rekenblad Energie kengetal worden benut. Het is noodzakelijk dat gewerkt wordt met het energiekengetal dat het verbruik weergeeft in de serre. Op deze manier kan het stookrendement van de alternatieve installaties makelijk mee opgenomen worden in de volgende berekening. De inzet van een CO2-brandstof kan verder gebeuren op basis van het CO2-verbruik. Eens vorige gegevens gekend kan je aan de slag gaan met volgend rekenblad. Best vertrek je met als referentie je bedrijfseigen gegevens. Deze geven je een beeld van de energiekost/m² aan de huidige (ingevulde) brandstofprijzen. Verder kan je dan gaan simuleren met andere combinaties van brandstoffen (al of niet CO2-brandstof) waarna je na de berekening (drukknop links onder) het resultaat weergegeven krijgt. Naast het prijsverschil ten opzichte van de referentie is tevens verschil per m² en een een procentueel verschil weergegeven.

Energiekost van alternatieve brandstoffenEnergiekost alternatieven voor uw bedrijf.

De berekening die gemaakt worden op het rekenblad houden enkel rekening met jaarcijfers. Wil je een meer gedetailleerde berekening dan moeten week - dag verbruiken worden bekeken. Maar in grote lijnen krijg je toch een beeld van de mogelijkheden van andere brandstoffen. De jaarkosten verbonden aan het inschakelen van een andere brandstof zullen in belangrijke mate mee bepalen of het inpassen van deze brandstof wel rendabel is.