Brandstoffen

Eenheden

zie energiebegrippen

verbrandingswaarde = calorische bovenwaarde

verbrandingswaarde per eenheidDe calorische bovenwaarde of verbrandingswaarde van een brandstof wordt volgens verbrandingswaarde per kghet internationaal eenhedenstelsel uitgedrukt in Joules per kg of m³ of l (bij 1013 mbar en 25 °C). De verbrandingswaarde of calorische bovenwaarde is de warmte-energie bij verbranding van de brandstof waarbij de gevormde waterdamp vloeibaar is. (rookgastemperatuur 25°C).

Deze verschilt sterk van brandstof tot brandstof en is vaak binnen een zelfde brandstof verschillend afhankelijk van de herkomst. Bij aardgas is het verschil in verbrandingswaarde aanleiding tot de indeling in rijk en arm aardgas.

Tabel met waarden in

stookwaarde = calorische onderwaarde

stookwaarde + condensatie-energieDe calorische onderwaarde of stookwaarde is de warmte-energie bij verbranding van de brandstof waarbij de gevormde waterdamp gasvormig verdwijnt.  In de praktijk zien we in Europa dat de stookwaarde meestal wordt gehanteerd. Vaak kan de condensatiewarmte niet worden benut en belangrijk, het condensaat is voor de meeste brandstoffen nadelig voor de installatie.

 

 

 

 

verbranding

Brandstof gaan we verbranden met een brander. Dit kan gaan van een eenvoudige ventilatorgasbranders tot een groter wervelbed voor een houtverbrandingsinstallatie. Achter boven of rond de brander vinden we de ketel terug. De ketel heeft tot doel maximale warmte uit de rookgassen te halen. Daarbij moeten we rekening houden met de nadelige gevolgen van het te ver afkoelen (condensatie) van bepaalde rookgassen. Energie besparen betekent wel het maximaal rendement na streven.

stookrendement

stookrendement + nuttige energieHet stookrendement van een verwarminginstallatie is dat deel van de warmte-energie van de brandstof dat overgebracht is op het ketelwater. Zo als aangehaald wordt voor de bepaling van het rendement de stookwaarde als basis genomen. Dit stookrendement wordt afgeleid uit de temperatuur van de verbrandingslucht (ketelhuistemperartuur) en de rookgassen en daarnaast de concentratie van O2 of CO2  in deze rookgassen. Een verwarminginstallatie heeft zoveel rendementen als er warmtevragen zijn. Het meest besproken is deze bij vollast. Daar rendement tov de stookwaarde (calorische onderwaarde) wordt bepaald zien we door toepassing van condensatietechnieken op de rookgassen dat rendementen boven de 100% voorkomen.

 

brandstoffen vergelijken

prijzen vergelijken

Om een vergelijking te maken tussen de brandstoffen is het noodzakelijk rekening te houden met de warmte-inhoud per gewicht of volume eenheid. Concreet wil dit zeggen dat de prijs per energie-eenheid (€/gigaJ of €/kWh) wordt bepaald aan de hand van de verbrandingswaarde. Dit omdat we de aardgasprijs willen vergelijken met deze van EZO.

energiekost vergelijken

Om de energiekost te kennen wordt het rendement en dus ook de stookwaarde in rekening  gebracht. Hier gaan we kijken hoeveel van de energie wordt overgebracht in het water. Een goedkopere brandstof kan met een slecht rendement toch veel duurder worden per gigaJ.