Buisverwarming

Met dit rekenbladinvloed buistemperatuur kan je buistemperaturen simuleren en het effect nagaan op warmte-afgifte via convectie(luchtstroming) straling. Tevens kan je een idee vormen van de financiële consequenties vertrekkende van verschillende brandstoffen en stookrendementen.

 

Om een idee te krijgen van het benodigd vermogen nodig in serre en capaciteit van verwarmingsinstallatie kan je dit rekenbladvermogen gebruiken.

Info volgt later ...