Energie - Vermogen

Met deze willen we wat klaarheid brengen rond de verschillende begrippen gehanteerd in de glastuinbouw wanneer er over energie wordt gesproken. Dit is noodzakelijk opdat kengetallen kunnen worden gehanteerd en vergeleken. Een vergelijking van een verbruik 50 liter extra zware olie tov een verbruik van 50 m³ rijk aardgas is niet zomaar mogelijk.

Eenheden

vermogen

hoeveelheid energie in een gegeven tijd.

energie

vermogen vermenigvuldigd met tijd

 • Joule = Watt * seconde
  • definitie: energie nodig om 1 gram lucht 1 °C te doen stijgen
  • 1.000 Joule = 1 KiloJoule (kJ)
  • 1.000 kJ = 1 MegaJoule (MJ)
  • 1.000 MJ = 1 GigaJoule (GJ)
 • Calorie
  • definitie: energie nodig om 1 gram water 1 °C te doen stijgen
  • 1 calorie = 4,187 Joule
 • Wh = Watt * 1uur
  • definitie: vermogen verbruikt gedurende 1 uur
  • 1 Wh = 1 Watt * 3600 sec = 3.600 J
  • 1 kWh = 3,6 MJ
 • Energie om zettenenergie-omzetter

Voorbeeld

Vermogen

onderstaande figuur geeft een beeld van de energieverliezen uit een serre.


energieverliezen serre


Gemiddeld wordt aangenomen dat een vermogen van 8,5 tot 9 W/m²/°C of 7,3 - 7,7 kCal/h/m²/°C.
Willen we een temperatuurverschil van 25 °C (binnen 18 °C - buiten -7°C) overbruggen dan is een vermogen van 220 W/m² of 190 kCal/h/m² nodig. Om de serre op temperatuur tehouden dan is het opgegeven vermogen nodig.

Energie

Onder koude omstandigheden kan dit temperatuurverschil een ganse nacht aanhouden. Willen we onze temperatuur van 18°C kunnen handhaven dan moet een het vermogen in de tijd worden aangehouden. Dit betekent dat bijvoorbeeld gedurende 12 uren een vermogen wordt geleverd van 220 W/m². Dit is een hoeveelheid energie geleverd door de verwarmingsinstallatie en geproduceerd door de verwarmingsketel en brander.

220 W/m² gedurende 12 u (12 * 3600 sec) = 9.504.000 Joule of 2.640 Wattuur.

Voor 1 ha is dit een energiehoeveelheid in de serre van 9,5 MJ/m² * 10.000 m² = 95,04 GJ of 26,4 MWh. Wil je weten hoeveel brandstof dit is maak dan gebruik van het rekenblad alternatieven onder de rubriek "brandstoffen".