Energieprofiel bepaling - Energiekengetallen van uw serre

Aan de hand van dit rekenblad kunnen volgende energiekengetallenBepalen van bedrijfeigen energiekengetal worden bepaald:

Deze kengetallen zijn noodzakelijk willen we onderling gaan vergelijken. Vergelijkingen in jaarverbruiken zijn mogelijk maar tevens vergelijkingen met collega-tuinders die een verschillende brandstof en oppervlakte hebben.

Om u een idee te geven van de grootte van de getallen voegen we de actuele en streefwaarde van een aantal teelten toe die onze Noorderburen in een Glami-convenant voorop hebben gesteld.

teelt
Energieverbruik in GJ/ha
IN 2005
IN 2010
Aardbei
4.049
3.508
Aubergine
15.528
14.232
Courgette
10.776
9.622
Komkommer
16.277
14.853
Paprika
15.046
13.784
Sla
5.456
5.131
Tomaat
19.090
17.909
     
Chrysant
12.854
12.305
Perkplanten
4.926
4.094
Potplanten
14.689
13.303
Roos
18.000
16.597

 

Met de bekomen kengetallen is het ook mogelijk om via het rekenblad "Alternatieven" na te gaan wat uw energiekost wordt bij gebruik van andere brandstoffen. Hier kan dan het financieel resultaat worden nagegaan bij verschillende stookrendementen en prijzen van de brandstoffen.