Warmtekrachtkoppeling.

Wat

Elektriciteit en warmte zijn de belangrijkste energievormen die we in onze samenleving dagelijks nodig hebben. Warmte wekken we bijons hoofdzakelijk op in de nabijheid van het verbruik. Kachels zorgen voor de warmte in de huiskamers, centrale verwarmingsinstallatie produceren warmte om binnen de zelfde bedrijfsgebouwen te benutten. Afhankelijk van brandstof en verbrandingsinstallatie slagen we erin om ongeveer 70 tot 95 % van de input om te zetten in warmte. Kijken we naar de glastuinbouw dan doen we het behoorlijk goed. Olie installatie kunnen afgeregeld worden op + 85% rendement van de input. (Calorische Bovenwaarde). Met aardgas gestookte verwarmingsinstallaties slagen we er zelf in om + 92 % van de input om te zetten in bruikbare warmte. Dit is enkel mogelijk als we de latente warmte in de rookgassen in een laag-temperatuursnet kunnen benutten. (Condensatie waterdamp). Voordeel van deze vorm van verbranding is tevens dat we de voor het milieu minder gunstige CO2 optimaal kunnen benutten voor de planten groei.

Voor elektriciteit waren we (en nog voor een zeer groot percentage) afhankelijk van energiecentrales waarin fossiele brandstof of radioactieve grondstoffen omgezet worden tot warmte (stoom). Deze stoom zal vervolgens een turbine aandrijven om elektriciteit te genereren. Deze elektriciteit kan eender waar worden opgewekt en getransporteerd over een goede geleider. We zijn rijkelijk voorzien van een koperen leidingnet zodat op de meeste plaatsen de lamp kan branden. Het rendement van de meeste elektriciteitscentrales zit rond de 50%. De overige 50% gaat als warmte terplaatsen worden afgegeven. Gewooonlijk zien we bij de centrales grote schoorstenen staan waar de warmte in waterdamp wordt omgezet.

Willen we onze energievoorziening verbeteren dan zullen we de twee vormen moeten samenbrengen. Of toch minstens trachten de opgewekte warmte bij de aanmaak van elektriciteit beter te benutten. De overheid wil daarom de decentrale productie van de eletricitiet bevorderen.

Warmte en kracht koppelen daarover hebben we het hier. Door dit te doen kunnen we op de input van energie besparen, de primaire energiebesparing.

energiebesparing