Warmtekrachtcertificaten = WKC

WKC

 

Wat:

De certificaten zijn immateriële bewijzen van elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen of van energiebesparing door warmtekrachtkoppeling. Een kwaliteits-WKK-installatie levert certificaten op. Deze worden bepaalt opbasis van rendementsmetingen, thermisch en elektrisch, ondertoezicht van de Vreg. De Vreg kent dus certificaten toe aan de eigenaar van een WKK- eigenaars.

De eigenaars van WKC kunnen deze dan aanbieden aan leveranciers van elektriciteit aan eindafnemers.

Elke leverancier aan eindafnemers, dient jaarlijks voor 31 maart een aantal WKC kunnen voorleggen. Dit aantal zal tegen 2013 (5,23%) ongeveer 5 maal zo groot moeten zijn dan nu (1,19%) het geval is.
Voor 2006 is 43% van de verplichting gehaald. De boete prijs is gesteld op 40 € per ontbrekend certificaat. Het merendeel van de WkC zijn verhandeld aan 37,21 € voor de afgelopenperiode.

De certificaten zijn in het leven geroepen om investeringen in installaties voor groene-stroomproductie of warmtekrachtkoppeling rendabeler te maken. Het kan aanzien worden als een soort uitbatingssteun, bovenop investeringssteun (ecologiepremie, investeringsaftrek,Vlif,...)

Een zelfde soort regeling bestaat dus ook voor de groene stroom certificaten (GSC). Hiervoor is de boeteprijs veel hoger(125 €/ontbrekend certificaat in 2005) Hiervan is 97% van de verplichting gehaald.

Aantal certificaten

Certificaten worden berekent aan de hand van de primaire energie besparing (PEB). Concreet betekent dit dat de elektriciteitsproductie (E) wordt vermeningvuldigd met de warmtekrachtbesparingsfactor. Deze factor wordt als volgt berekent.
PEB

Het ontwerpbesluit ligt klaar om, ingeval van CO2-gebruik van de rookgassen, de geproduceerde wamte met 10% te verhogen. Volgens Cogen wordt de formule dan

PEB =(1/ηE+1/αE*(αQQQ*10%-1))*E

Voorwaarden:

  1. kwalitatieve WKK: de relatieve primaire energiebesparing (RPEB) > 5%
    RPEB
  2. de inleverbaarheid van de certificaten verloopt degressief. Vanaf het 5de jaar wordt het aantal toegekende MKC verlaagd door het aantal te vermeningvuldigen met het resultaat van deze formule.
    RPEB

Garanties:

Enkel indien de marktprijs door toedoen van de Vlaamse overheid onder de 60% zakt van de boete prijs zal de overheid deze 60% garanderen. Praktisch betekent dit dat we best rekenen met 27 € / certificaat.


Deze berekeningsmethode is op genomen in het rekenblad "Wkk in eigenbeheer"